Faglig vejledning med afsæt i Tom Kitwoods demensforståelse

af såvel sygdom som socialpædagogiske metoder.

Faglig vejledning kan foregå i større eller mindre grupper af personale, og vil være karakteriseret af en praktisk og konkret tilgang til opgaver, hvor der er opstået forskellige typer af vanskeligheder i det daglige omsorgsarbejde - med enkelte eller grupper af borgere.


Som overordnet værdisætning i al mit arbejde står den engelske psykolog Tom Kitwood´s formulerede demensforståelse og værdisætninger – men når det er sagt, er det også vigtigt at fortælle, at jeg arbejder situationsbestemt og kombinerer systemiske, socialkonstruktionistiske, anerkendende, retoriske og historiefortællende metoder, blandet med lineær, retningsgivende  vejledning og rådgivning. Mine løsninger er i faglig vejledning ikke kun teoristyrede, men tager altid afsæt i personalets og borgerens situation og behov

Jeg yder som noget særligt specialrådgivning til personalet i de mest vanskelige enkeltsager omkring mennesker med demens; udfra erfaringen om, at både borger og personale undgår den top belastende stress, som slider alle ned, når problemerne tages i opløbet med den rette pædagogik, supervision og undervisning. Jeg tager mig desuden af pårørendearbejde, også i de aller vanskeligste sager


Jeg arbejder i netværk med andre meget erfarne konsulenter, som jeg jævnligt mødes med. Vi har både udviklet forskellige koncepter sammen, ligesom vi kan træde til ved større opgaver eller områder, hvor vi ikke selv har spidskompetence

Faglig vejledning