Jeg er uddannet ergoterapeut, og merkonom i ledelse og samarbejde fra Niels Brock. Jeg har en forskningsuddannelse fra Universitetshospitalernes center for Sygeplejeforskning samt en anerkendt projektlederuddannelse. Jeg er desuden efteruddannet som proceskonsulent fra DISPUK - og supplerer løbende min uddannelse samme sted.

Jeg har i mange år arbejdet indenfor psykiatrien, dels med terapi og undervisning og dels med udvikling af praksismetoder i forbindelse med opbygning af ”Meningsgivende Optrænings- og Aktivitetsmiljøer”. Jeg er i mit konsulent arbejde optaget af Tom Kitwoods teori og metoder, og er uddannet i kvalitetssikringsmetoden Dementia Care Mapping (se under DCM) på niveauet “Advanced Mapper”. Metoden er udviklet af den engelske psykolog Tom Kitwood i samarbejde med Bradford University.

Jeg har fungeret som leder og koordinator på forskellige niveauer i amter og Kommuner, og har hentet erfaring fra mange forskellige, private som kommunale, konsulentopgaver. Gennem de sidste mange år har jeg desuden arbejdet som demens og proces konsulent i en stor forvaltning. Jeg har mange års erfaring i tilrettelæggelse af forskellige uddannelseskoncepter, som sikre den mest involverende undervisningsform - med det største udbytte. Vægten lægges på den nyeste forskningsbaserede viden, som væves sammen med deltagernes praksis. Det giver deltagerne et løft og skaber masser af ny energi.


Jeg arbejder med alle typer af problemstillinger i pleje og omsorgsfeltet – og har desuden spidskompetence indenfor koblingen demenspleje/omsorg og meningsfuld livsaktivitet. Jeg yder som noget særligt specialrådgivning i særligt vanskelige enkeltsager omkring mennesker med demens. Udfra erfaringen om, at både borger og personale undgår den topbelastende stress, som slider alle ned, når problemerne tages i opløbet - med den rette pædagogik, supervision og undervisning. Jeg tager mig desuden af pårørendearbejde, også i de mest vanskelige borgersager.


Min erfaring som konsulent er, at de bedste løsninger findes i samarbejde med det personale, der kender borgerne bedst. Min arbejdsform er primært konsultativ, og foregår altid med afsæt i eksempler fra praksis og i samarbejde med videns personer fra den praksis, hvor indsatsen skal foregå. I mange sammenhænge arbejder jeg ud fra narrative/systemiske metoder, hvor man ser nærmere på de fortællinger, der er omkring borgerne og i arbejdsfeltet generelt. Og her får belyst, hvordan disse fortællinger har konsekvenser for vores opfattelse af verden og de handlemuligheder, vi har til rådighed.

Der er en rød tråd i Demkons forskellige ydelser. Alt efter behov kombineres  systemiske, socialkonstruktionistiske, anerkendende, og historiefortællende metoder, blandet med lineær, retningsgivende vejledning. Mine løsninger er ikke teoristyrede, men tager afsæt i kundens behov og jordnære udfordringer.


Jeg bestræber mig på altid at arbejde ud fra den nyeste viden indenfor demensområdet. Jeg videreudvikler mine metoder, så jeg kan skræddersy en konsulentindsats til den enkelte problemstilling, således at jeg sammen med personalet giver den største udbytte for borgeren.


Hvis du og din arbejdsplads har lyst til at mødes om forskellige tilpasningsmuligheder eller enkeltsager, som slider på personalet, er du velkommen til at kontakte mig for en nærmere aftale.


Jeg kan træde til i hele forløb eller dele af forløb, hvor der mangler den ekstra ressource eller den ekstra viden, som kan drive den ønskede udvikling frem mod målet.


Indledende og afdækkende møder, hvor jeg gerne besøger dig på din arbejdsplads er selvfølgelig vederlagsfri.


Referencer

I DEMKON har jeg gennem tiden arbejdet med personale i mange forskellige kommuner og har haft flere hundrede personaler i supervision og gennemført demens modulundervisning gennem mere end 10 år - med stor succes.

Af referencer kan nævnes:

Præsentation

Linda Heinrichson

Undervisning af Odense Kommunes Demenskoordinatorer over 2 år


Faglig vejledning og løbende undervisning af Dragør Kommunes specialenhed for demente borgere i flere år


Opkvalificering af hele personalegruppen på Dragør kommunes plejehjem


Modulundervisning i Glostrup kommunes demensenheder


Undervisning og løbende supervision i Forskellige enheder under Københavns Socialforvaltning i 6 år


Foredrag i Ældresagen


Foredrag og dialogmøder i Pårørendeforeninger


Foredrag i “Pædagogik ved inkontinens problematikker hos Demente Borgere” på Inkontinens Konference Viborg 2010


Oplæg på Demensdagene i regi at Videnscenter For Demens.


Undervisning på Københavns Social og Sundhedsskoler


Projektholder for projekt “Aktiv Vellyd.” Projektet er støttet af Fornyelsesfonden 2011-2013


Kurser i “Faglig vejledning som disciplin” for demenskoordinatorer og andre ressourcepersoner


Ekspertvurderinger på fondsansøgninger vedrørende demensproblemstilliner


Vejleder for innovationsprojekter på Metropol i

København


Målinger af demens indsatser i kommuner ved hjælp af Dementia Care mapping (DCM)


Lyngby Kommune 2015-2018.

Planlægning og gennemførelse af udviklingsprojekt i ældreplejen i overensstemmelse med principper for “Personcentreret Omsorgs”


Egedal Kommune 2008-2019.

Supervision og løbende undervisning i Demensenheder og ældreplejen  gennem mere end 10 år.
Sagt af kursister:


“Aldrig har jeg lært så meget om demens på en´dag”


“Det er viden, der er lige til at gå ud og bruge i situationen med borgeren”


“Undervisning og samtale på kurset har været levende og engageret - og så har vi moret os samtidig”


“Jeg har tidligere forsøgt at undgå opgaver hos demente borgere - men nu efter dette kursus, så er det mig der tager disse opgaver - De er blevet helt anderledes, efter jeg nu forstår, hvad det er demens sygdommen gør ved mennesker”


“Vi har fået et helt andet samarbejde her hos os, efter vi allesammen har været på kursus”


“Det er blevet meget nemmere at dokumentere arbejdet, fordi jeg nu forstår og udfører mine opgaver meget bedre”


“De historier som Linda bruger i undervisningen, er så virkelige, at vi føler vi er blevet undervist lige ind i problemernes kerne”


“Levende og inspirerende undervisning - helt ny viden, men helt nede på jorden”


“De kursusdage har virkelig ændret praksis”


“ Vi har selv gjort arbejdet - men uden din hjælp, havde vi aldrig nået målet” inspirerende, tålmodig og med masser af viden”