Samtaler og rådgivning til pårørende

Pårørende samtaler og pårørende rådgivning

Når et menneske får en demenssygdom, er personen ikke alene om at blive berørt af sygdommen. Også de nærmeste pårørende bliver berørt!


Demenssygdomme påvirker ofte mange af de intellektuelle funktioner, såsom hukommelsen, sproget, orienteringssansen, det sociale liv i familien og evnen til at planlægge og gennemføre dagligdags gøremål.

Sygdommen udvikler sig langsomt, og der kan gå længere tid før den pårørende bliver helt bevidst om, eller får mod til at handle på, at noget ikke længere er, som det tidligere har været


Det betyder ofte, at den pårørende lever med den store belastning det er, at måtte klare flere og flere af dagligdagens gøremål, samtidig med at bekymringen vokser. Spørgsmål som:

”hvordan skal jeg indrette vores liv?”, ”hvordan skal jeg passe på, at der ikke sker min nære pårørende noget?” ”hvad skal jeg sige til børn og evt. Børnebørn?” og ikke mindst, ”hvordan skal jeg klare den sorg og de konflikter der følger med?” - melder sig igen og igen.


Har du brug for en personlig vejledning eller en personlig kontakt i din situation som pårørende til en dement person, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg er ikke en del af det kommunale plejetilbud, men kan på privat basis tilbyde dig den tid og professionelle hjælp, som kan være vanskelig at finde i det offentlige system