Der imidlertid kun én måde dette kan opnås på og det er gennem tilegnelse af viden og muligheden for at være i dialog om de store vidensmæssige udfordringer og personlige belastninger, som plejepersonalet står overfor hver dag. Så visionen i DEMKON er at skabe endnu bedre demenspleje med borgernes velbefindende i højsædet, mindre hverdagsstress for personalet, mere energi, færre sygedage, meningsfuldhed for både borger og personale og arbejdsglæde.


Jeg underviser, superviserer, og driver konsulentvirksomhed og rådgivning med fokus på det vanskelige demensarbejde. Jeg arbejder med professionel pædagogisk vejledning til al personale omkring borgere med demens og til demente borgeres pårørende. Jeg tilbyder supervision og undervisning til ledere, demenskoordinatorer, visitatorer og frontpersonale. Det kan være som enkelt undervisninger i relevante emner, eller som sammensatte moduler af undervisning, hvis en mere generel opkvalificering ønskes. Af undervisnings emner kan nævnes: ”Magt og omsorg i demensarbejdet”, ”Meningsbærende aktivitet og demens”, “Demenspleje og samarbejde i et anerkendende perspektiv”, “Personcentreret omsorg ifølge Tom Kitwood”, ”Enkle analyseredskaber til brug i den daglige pleje - udviklet af Tom Kitwood”, ”Socialpædagogik i demensarbejdet” samt ”Neurologi og funktion i dementielt perspektiv”. Andre undervisnings temaer kan aftales afhængig af lokale problemstillinger og behov for viden.Min vision er:

At være med til at skabe mere velbefindende og mere frihed for borgeren med demenssygdomme.


Et ønske om at engagere og motivere medarbejdere gennem undervisning og supervision.


Et ønske om at nedbringe det sygefravær som ofte er et stort problem i plejearbejdet med svage ældre og demente beboere.


At præsentere nye læringsprincipper, som skaber varig læring og som kan omsættes direkte i plejearbejdet.


At skabe større faglighed, mere viden, ro og sikkerhed i arbejdet med borgere med demens.


At være med til at skabe klarere mål, mere myndighed og retning i ledelsesarbejdet.Vision

Det er DEMKON’s vision at være med til at skabe mere velbefindende for borgere med demens i en dagligdag, som tårner sig op med krav og udfordringer, som ikke længere kan forstås.

At kontakte mig som konsulent vil ikke forpligte til lange forpligtende forløb, da jeg opfatter det som min  vigtigste opgave, at være en hjælp til drive den ønskede udvikling frem mod målet. Derfor er du velkommen til at henvende dig i forbindelse med hjælp til hele forløb eller blot dele af forløb, hvor der mangler den ekstra ressource eller den mere viden, som kan støtte det videre forløb.

Kontakt mig lihe@demkon.dk